Loading...
Amigos do museo 2022-09-12T12:08:14-06:00

AMIGOS DO MUSEO MANOLO PAZ ARTE CONTEMPORÁNEO

Amigos do Museo Manolo Paz Arte Contemporáneo, é unha iniciativa que reúne persoas físicas e xurídicas, unidas no desexo de colaborar activamente no desenvolvemento e consolidación do museo mediante a realización de diferentes actividades como a doazón de obras de arte, organización e patrocinio de cursos, conferencias, concertos, viaxes culturais, promover o seu prestixio a nivel nacional e internacional, visitas guiadas, publicacións, etc. que contribúen a este fin que propuxemos levar a cabo dun xeito altruísta.

OBXECTIVOS

Entre os seus obxectivos atoparase:

  • Promover o estudo, conservación e difusión da obra do escultor Manolo Paz no contexto e universalidade que caracteriza a súa contribución ao patrimonio cultural galego.
  • A promoción e difusión da arte contemporánea en xeral por todos os medios coñecidos, tanto a través de edicións en diferentes soportes e medios, audiovisual e informático.
  • A colaboración na organización de exposicións permanentes, temporais e itinerantes, congresos, simposios, cursos, seminarios e conferencias sobre arte contemporánea que organice a Fundación.
  • Calquera outra actividade relacionada cos fins e obxectivos anteriormente mencionados.

ÓRGANOS DE XESTIÓN

O órgano de xestión será o propio Padroado da Fundación Manolo Paz Arte Contemporáneo, unha organización sen ánimo de lucro constituída de acordo coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego, Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, pola que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego eo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

FAITE AMIGO DA FUNDACIÓN MANOLO PAZ