Loading...
Amigos do museo 2018-06-20T02:44:37+00:00

AMIGOS DO MUSEO MANOLO PAZ ARTE CONTEMPORÁNEO

Amigos do Museo Manolo Paz Arte Contemporáneo, é unha iniciativa que reúne persoas físicas e xurídicas, unidas no desexo de colaborar activamente no desenvolvemento e consolidación do museo mediante a realización de diferentes actividades como a doazón de obras de arte, organización e patrocinio de cursos, conferencias, concertos, viaxes culturais, promover o seu prestixio a nivel nacional e internacional, visitas guiadas, publicacións, etc. que contribúen a este fin que propuxemos levar a cabo dun xeito altruísta.

OBXECTIVOS

Entre os seus obxectivos atoparase:

  • Promover o estudo, conservación e difusión da obra do escultor Manolo Paz no contexto e universalidade que caracteriza a súa contribución ao patrimonio cultural galego.
  • A promoción e difusión da arte contemporánea en xeral por todos os medios coñecidos, tanto a través de edicións en diferentes soportes e medios, audiovisual e informático.
  • A colaboración na organización de exposicións permanentes, temporais e itinerantes, congresos, simposios, cursos, seminarios e conferencias sobre arte contemporánea que organice a Fundación.
  • Calquera outra actividade relacionada cos fins e obxectivos anteriormente mencionados.

ÓRGANOS DE XESTIÓN

O órgano de xestión será o propio Padroado da Fundación Manolo Paz Arte Contemporáneo, unha organización sen ánimo de lucro constituída de acordo coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de Fundacións de Interese Galego, Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, pola que se aproba o Regulamento de fundacións de interese galego eo Decreto 15/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

INSCRICIÓN, COTAS E BENEFICIOS

Pode formar parte da Asociación calquera persoa maior de idade interesada na arte contemporánea e na obra do escultor Manolo Paz que cumplimente o formulario de alta e aboe a cota establecida anualmente según a súa tipoloxía. Os socios pagarán unha cota anual que irá a parar aos fondos da Fundación Manolo Paz Arte Contemporáneo, entidade sen ánimo de lucro clasificada de interés cultural galego por Resolución de 7 de xullo de 2011 da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia.

SOCIO INDIVIDUAL
100 €/ano

Entre os beneficios que obteñen directamente os membros están os seguintes:
– Entrada gratuíta ao Museo Manolo Paz Arte Contemporáneo durante o ano, previa solicitude de visita, para grupos non superiores a 6 persoas.
– Inscrición preferente nas actividades organizadas pola Fundación: conferencias, presentacións, actuacións, etc…
– Descontos do 10% na adquisición de publicacións da Fundación.
– Opción de participar nas viaxes culturais organizadas pola Fundación a outros museos, coleccións privadas e exposicións nacionais e internacionais.

SOCIO BENEFACTOR
150 €/ano

– Ademais do indicado anteriormente como socio individual.
– Invitación individual á comida anual que ten lugar no Museo xunto ao escultor Manolo Paz e demais membros da Asociación.

SOCIO BENEFACTOR DÚO
250 €/ano

– Ademais do indicado anteriormente como socio individual.
– Invitación para dúas persoas á comida anual que ten lugar no Museo xunto ao escultor Manolo Paz e demais membros da Asociación.

SOCIO INSTITUCIONAL (empresas)
Desde 500 €/ano

– Dúas visitas guiadas anuais ao Museo Manolo Paz Arte Contemporánea previa solicitude, para grupos de persoas relacionadas coa empresa.
– Inserción de logotipo en vinilo no acceso ao Museo con indicación Socio Institucional.
– Descontos do 15% na adquisición de publicacións da Fundación.
– Opción de participación de representantes da empresa nas viaxes culturais organizadas pola Fundación a outros museos, coleccións privadas e exposicións nacionais e internacionais.
– Invitación para dúas persoas á comida anual que ten lugar no Museo xunto ao escultor Manolo Paz e demais membros da Asociación.
– Condicións especiais para o aluguer de espazos no Museo para presentación ou promoción de marca.